Ronnie Plott
Palmetto, GA
Email: jrplott@charter.net